Current View
Citation link:
Title:
Журналистика на участието - концептуална рамка и параметри на неконвенционалната парадигма на дигиталните медии : Автореферат / Ваня Валериева Сухарова-Радева ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
Creator:
Сухарова-Радева, Ваня Валериева; Дерменджиева, Грета Николаева науч. ръководител.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Онлайн журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Информационно общество.; Онлайн журналистика.; Социални мрежи.
 
*** *** ***
 
001:
001157012
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Сухарова-Радева, Ваня Валериева
 
245:
Журналистика на участието - концептуална рамка и параметри на неконвенционалната парадигма на дигиталните медии :| Автореферат /| Ваня Валериева Сухарова-Радева ; Науч. ръководител Грета Дерменджиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.214 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
39 с. :| с цв. табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Онлайн журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Печат и книгоиздаване"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Информационно общество.| Онлайн журналистика.| Социални мрежи.
 
700:
Дерменджиева, Грета Николаева| науч. ръководител.