Current View
Citation link:
Title:
Реторическата аргументация в комуникацията : ПР отдели - медии Автореферат / Кремена Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Вирджиния Радева.
 
Creator:
Георгиева, Кремена Георгиева; Радева, Виржиния Боянова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. 050113 - Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика" 2012; Библиогр. с. 55-60; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Комуникация.; Реторика.; Средства за масова информация връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Кремена Георгиева
 
245:
Реторическата аргументация в комуникацията :| ПР отдели - медии| Автореферат /| Кремена Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Вирджиния Радева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,48 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
62 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. спец. 050113 - Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 55-60
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Комуникация.| Реторика.| Средства за масова информация| връзки с обществеността.
 
700:
Радева, Виржиния Боянова| науч. ръководител