• Сведения за историята на Варна и Анхиало (Поморие) през XI в. в житието на. Кирил Филеот / Васил Т. Гюзелев.
  • Начална страница
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. 322
  • Резюме