Abstract:
Димитър Петков, Стефан Стамболов и др. на излет.
 
Created:
1893 - 1894
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400072
 
IsFormatOf:
№ 288-1
 
Subject:
политик; министър-председател; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians