Current View
Citation link:
Title:
Ролята на дарителството за развитие на музейните колекции в България : Автореферат / Милена Гришева Катошева ; Науч. ръководител Симеон Недков
 
Creator:
Катошева, Милена Гришева; Недков, Симеон Недков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Музеи колекции. България; Дарителство история. България
 
*** *** ***
 
001:
001157966
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Катошева, Милена Гришева
 
245:
Ролята на дарителството за развитие на музейните колекции в България :| Автореферат /| Милена Гришева Катошева ; Науч. ръководител Симеон Недков
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 512.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки| СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Музеи| колекции.| България| Дарителство| история.| България
 
700:
Недков, Симеон Недков| науч. ръководител