Current View
Citation link:
Title:
Копули в соболеви пространства и приложения : Автореферат / Николай Костов Червенов ; Науч. ръководител Йордан Йорданов.
 
Creator:
Червенов, Николай Костов; Йорданов, Йордан Велинов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 4.5. Математика (Мат. моделиране и прил. на математиката в икономиката) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2018; Библиогр. с. 20-25; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Изследване на операциите моделиране.
 
*** *** ***
 
001:
001153250
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Червенов, Николай Костов
 
245:
Копули в соболеви пространства и приложения :| Автореферат /| Николай Костов Червенов ; Науч. ръководител Йордан Йорданов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : KB) 234.5
 
260:
София,| 2018.
 
300:
25 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 4.5. Математика (Мат. моделиране и прил. на математиката в икономиката)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 20-25
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Изследване на операциите| моделиране.
 
700:
Йорданов, Йордан Велинов| науч. ръководител