Abstract:
Лалю Христов от Казанлъшкото колоездачно дружество.
 
Created:
8.12.1907
 
Spatial:
Казанлък, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081050
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 1525; оп. 1; а.е.125.
 
Subject:
спорт; гражданско обединение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups