Abstract:
Портрет на Петър Гигилов от с. Черни Осъм Троянско, опълченец от 4-та дужина.
 
Created:
около 1890
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750148
 
IsFormatOf:
MNHZPI - 47
 
Subject:
портрет; опълченец; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance