Current View
Citation link:
Title:
Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето : Автореферат / Диана Милчева Игнатова ; Науч. консултант Енчо Герганов.
 
Creator:
Игнатова, Диана Милчева; Герганов, Енчо Недялков науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 1.2 Педагогика ( Спец. педагогика - Логопедия) СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Деца - доучилищна възраст - готовност за училище психологични проблеми.; Логопедия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Диана Милчева
 
245:
Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето :| Автореферат /| Диана Милчева Игнатова ; Науч. консултант Енчо Герганов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 7 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 л. :| с ил., табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 1.2 Педагогика ( Спец. педагогика - Логопедия)| СУ "Св. Климент Охридски ", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Деца - доучилищна възраст - готовност за училище| психологични проблеми.| Логопедия.
 
700:
Герганов, Енчо Недялков| науч. консултант