Citation link:
 • Начальное оученїе человѣкомъ, хотѧщымъ оучитисѧ книгъ божественнагѡ писанїѧ [3. изд. 1861]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац ]
  • Букварь или начальное оученїе человѣкомъ, хотѧщымъ оучитисѧ книгъ божественнагѡ писанїѧ. Во имѧ Ѻтца, и Сына, и свѧтагѡ ДՃха аминъ. Боже въ помощь мою вонми, и вразՃми мѧ оученїе сїе
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • [Азбука]
  • [Срички]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
  • [Имена на буквите]
   • [с. 6]
  • Число церковное и цыфрително
   • [с. 7]
  • Надъ слова-та и междՃ рѣчи те имамы тѣзи знацы
   • [с. 8]
  • Рѣчи двоесложны
   • [с. 9]
  • [Молитви]
   • Царю небесный ѹтѣшителю...
    • [с. 10]
   • Ѻтче нашъ иже еси на небесѣхъ...
    • [с. 11]
  • И абїе Ѱаломъ н҃
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
  • Сѵмволъ православныѧ вѣры
   • [с. 15]
  • [Послание] Вторагѡ Собора
  • Архангелское поздравленїе прес҃тѣй Бд̑цѣ
   • [с. 16]
  • [Молитви]
   • [Молитва] ко Аг҃гелՃ хранителю
   • Молитва предъ да почнатъ да четатъ дѣцата
    • [с. 17]
   • Молитва като совершатъ
   • [Молитва] Подиръ пладнՃванїето
    • [с. 18]
   • Молитва предъ да седнемъ да вечерѧмы
    • [с. 19]
  • Народны пословицы
   • [с. 20]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]