Citation link:
Abstract:
Изглед от Трявна.
 
Creator:
издава книжарница ”Славейков”
 
Created:
31.12.1931
 
Spatial:
Трявна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671901
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1353К, оп. 1, а.е. 119.
 
Subject:
пейзаж; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesgabrovo