Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров (първи ред, трети отляво) с делегати на Международната конференция на революционните синдикати.
 
Created:
1922
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160152
 
IsFormatOf:
Г ІІ 608
 
Subject:
политик; работническо движение; конференция; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov