Citation link:
 • Кратко тълкованіе на Евангеліе-то отъ Матѳея съ пытанія и отговоры
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Общы пытанія за Еватгеліе-то отъ Матѳея
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Глава 1
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Глава 2
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Глава 3
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Глава 4
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Глава 5
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Глава 6
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
  • Глава 7
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
  • Глава 8
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
  • Глава 9
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
  • Глава 10
   • Часть пьрва. Число-то и имената на Апостолы-ты
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Часть втора. Испроважданіе на Апостолы-ты между Евреи-ты. Ст. 6-15
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • Часть третя. Наставленія-та които щѣхъ да бѫдѫтъ потрѣбны за Апостолы-ты подиръ смьрть-тѫ Христовѫ. Ст. 16-24
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Частъ четвьрта. Наставленія Христовы за служители-ты му за всякога. Ст. 24-42
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
  • Глава 11
   • Часть пьрва. Проиважданіе-то на Іоанновы-ты ученици при Христа. Отговъръ-тъ и ученіе-то Христово за Іоанна. Ст. 2-15. Лук. 18; 39
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • Часть втора. Христосъ като прѣгледа работѫ-тѫ си укори нѣкои градове; прослави Отца си; и покани человѣцы-ты да дойдѫтъ при него. Ст. 20-30. Лук. 10; 13-15
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
  • Глава 12
   • Часть пьрва. Христосъ учи каквы работы быва да ся правятъ въ Святѫ недѣлѭ. Ст. 1-13. Мар. 2; 23-28. Лук. 6; 1-5
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
   • Часть втора. Що направихѫ Фарисеи-ти когато видѣхѫ Божественнѫ-тѫ силѫ Христовѫ? Ст. 14-21. Мар. 3; 6-9
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Часть третя. Христосъ исцѣлява бѣснуемый-тъ и Фарисеи-ти го хулятъ. Ст. 22-37. Мар. 3; 22-27. Лук. 11; 14-26
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
   • Часть четвьрта. Книжници-ти и Фарисеи-ти искатъ знаменіе отъ Христа. Ст. 38-45: Лук. 11; 16, 24-32
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
   • Часть пета. Кои сѫ роднины Христовы. Ст. 46-50. Мар. 3; 31-35: Лук. 8; 19-21
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
  • Глава 13
   • [с.] 242
   • Часть пьрва. Притча-та за сѣятель-тъ и тълкуваніето и́; и причина-та защо Христосъ учаше народъ-тъ съ притчи. Ст. 1-23. Мар. 4; 2-20. Лук. 8; 4-15
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Часть втора. Притча-та на плѣвелы-ты и търкуваніето и́. Ст. 24-30. 36-43
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
   • Часть третя. Притча-та за синапово-то зърно и за квасъ-тъ. Ст. 31-35
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • Часть четвьрта. Притчи-ты за скрыто-то иманіе за многоцѣнный-тъ бисеръ и за неводъ-тъ. Ст. 44-52
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
   • Часть пета. Отричаніе-то на Іисусовы-ты съотечественницы отъ него. Ст. 54-58. Мар. 6; 1-6
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
  • Глава 14
   • Часть пьрва. Иродъ ся извѣстява за Іисуса; посичаніето на Іоанна Крьстителя. Ст. 1-12. Мар. 6; 14-29. Лук. 9; 7-9
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
   • Часть втора. Христосъ ся оттегля на самѣ съ ученицы-ты си; и нахраня петь хыляды мѫжіе. Ст. 13-21. Мар. 6; 30-44. Лук. 9; 10-17. Іоан. 6; 1-13
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
   • Часть третя. Христосъ ся моли на самѣ и ходи по море-то. Ст. 22-36. Мар. 6; 45-56. Іоан. 6; 15-21
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
  • Глава 15
   • Часть пьрва. Прѣданія-та и заповѣди-ты человѣческы. Ст. 1-20. Марк. 7; 1-23
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
   • Часть втора. Хананейка-та. Ст. 21-28. Мар. 7; 24-30
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
   • Часть третя. Исцѣленіе-то на разны болести, и нахранваніе-то на четыри хыляды человѣцы. Ст. 29-39. Мар. 7; 31-37: 8; 1-9
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
  • Глава 16
   • Часть пьрва. Фаресеи-ти и Саддукеи-ти искахѫ знаменіе, и Христосъ прѣдизвѣсти на ученицы-ты си да ся пазятъ отъ ученіе-то имъ. Ст. 1-12. Мар. 8; 10-21
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
   • Часть втора. Петръ исповѣда че Іисусъ е Мессія. Ст. 13-21. Мар. 8; 27-30: Лук. 9; 18-21
    • [с.] 322
    • [с.] 323
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
   • Часть третя. Христосъ прѣдказа смьрть-тѫ и въскрьсеніе-то си, и укори Петра. Ст. 21-28. Мар. 8; 31-38: Лук. 9; 22-27
    • [с.] 334
    • [с.] 335
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
  • Глава 17
   • Часть пьрва. Прѣображеніе-то Христово. Ст. 1-13. Мар. 9; 2-13: Лук. 9; 28-36
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
   • Часть втора. Христосъ исцѣлява бѣсный-тъ, прѣдказува вторый пѫть смьрть-тѫ и въскрьсеніе-то си, и заплаща дань. Ст. 14-27. Мар. 9; 14-29: Лук. 9; 37-43
    • [с.] 353
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [с.] 362
    • [с.] 363
  • Глава 18
   • Часть пьрва. Ученіе-то Христово за смиреніе и соблазни. Ст. 1-14. Мар. 9; 33-48: Лук. 9; 46-50
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
    • [с.] 373
    • [с.] 374
   • Часть втора. Цьрковно исправленіе, или какъ трѣбува да постѫпвамы къмъ оныя които ни съгрѣшаватъ. Ст. 15-20
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
    • [с.] 381
   • Часть третя. "Прощеніе; непростителный-тъ длъжникъ. Сп. 21-35
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • [с.] 386
    • [с.] 387
    • [с.] 388
    • [с.] 389
  • Глава 19
   • Часть пьрва. Ученіе-то Христово за бракъ: и благословеніе-то на дѣца-та. Ст. 1-15. Мар. 10; 1-16
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
   • Часть втора. Богатый-тъ юноша, и ученіе-то Христово за богатството. Ст. 16-30. Мар. 10; 17-31. Лук. 18; 18-30
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
    • [с.] 415
    • [с.] 416
  • Глава 20
   • Часть пьрва. Притча-та на работницы-ты. Ст. 1-16
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
    • [с.] 424
   • Часть втора. Христосъ третій-тъ пѫть прѣдказа страданія-та си. Ст. 17-19. Мар. 10; 32-34. Лук. 18; 31-34
    • [с.] 425
    • [с.] 426
    • [с.] 427
    • [с.] 428
   • Часть третя. Честолюбиво-то прошеніе на Зеведеевы-ты сынове. Ст. 20-28. Мар. 10; 35-45
    • [с.] 429
    • [с.] 430
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • [с.] 433
    • [с.] 434
   • Часть четвьрта. Исцѣленіе-то на двама слѣпцы. Ст. 29-34. Мар. 10; 46-52. Лук. 18; 35-43
    • [с.] 435
    • [с.] 436
    • [с.] 437
    • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [с.] 440
    • [с.] 441
  • Глава 21
   • [с.] 442
   • Часть пьрва. Тържественно-то влизаніе Христово въ Іерусилимъ. Ст. 1-11. Мар. 11; 1-11. Лук. 19; 29-44. Іоан. 12; 12-19
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • [с.] 453
   • Часть втора. Очищеніе-то на храмъ-тъ, исцѣленіе-то на слѣпы-ты и хромы-ты въ него, и хваленіе-то на дѣца-на. Ст. 12-17. Мар. 11; 15-19. Лук. 19; 45, 46
    • [с.] 454
    • [с.] 455
    • [с.] 456
    • [с.] 457
    • [с.] 458
   • Часть третя. Прокьлняваніе-то на неплодовитѫ-тѫ смоковницѫ, и оправданіе-то на власть-тѫ Му. Ст. 18-27
    • [с.] 459
    • [с.] 460
    • [с.] 461
    • [с.] 462
   • Часть четвьрта. Притча-та на двама-та сынове. Ст. 28-33
    • [с.] 463
    • [с.] 464
   • Часть пета. Притча-та за нечестивы-ты земледѣлцы. Ст. 33-46. Мар. 12; 1-12. Лук. 20; 9-19
    • [с.] 465
    • [с.] 466
    • [с.] 467
    • [с.] 468
    • [с.] 469
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [с.] 472
  • Глава 22
   • Часть пьрва. Притча-та на свадбѫ-тѫ на царскый-тъ сынъ. Ст. 1-14
    • [с.] 473
    • [с.] 474
    • [с.] 475
    • [с.] 476
    • [с.] 477
   • Часть втора. Пытаніе-то на Фарисеи-ты за дань-тѫ на Кесаря. Ст. 15-22
    • [с.] 478
    • [с.] 479
    • [с.] 480
   • Часть третя. Пытаніе-то на Саддукеи-ты за въскрьсеніе-то. Ст. 23-33
    • [с.] 481
    • [с.] 482
   • Часть четвьрта. Пытаніе-то на единъ законникъ, Коя е пьрва-та заповѣдь? Ст. 34-40
    • [с.] 483
   • Часть пета. Какъ може Христосъ да е сынъ Давидовъ, е въ исто-то врѣме Господь неговъ? Ст. 41-46
    • [с.] 484
    • [с.] 485
  • Глава 23
   • Часть пьрва. Слово Іисусово заради книжницы-ты и Фарисеи-ты. Ст. 1-12
    • [с.] 486
    • [с.] 487
    • [с.] 488
    • [с.] 489
   • Часть втора. Іисусъ изговаря горко къмъ книжницы-ты и Фарисеи-ты. Ст. 13-33
    • [с.] 490
    • [с.] 491
    • [с.] 492
    • [с.] 493
    • [с.] 494
    • [с.] 495
   • Часть третя. Пророчество за запустѣніе-то на Іерусалимъ. Ст. 34-39
    • [с.] 496
    • [с.] 497
    • [с.] 498
    • [с.] 499
  • Глава 24
   • Часть пьрва. Пророчество за запустеніе-то на Іерусалимъ. Ст. 1-42. Мар. 13; 1-37. Лук. 21; 5-36
    • [с.] 500
    • [с.] 501
    • [с.] 502
    • [с.] 503
    • [с.] 504
    • [с.] 505
    • [с.] 506
    • [с.] 507
    • [с.] 508
    • [с.] 509
   • Часть втора. Поученія за послѣдній-тъ сѫдъ. Ст. 43-51
    • [с.] 510
    • [с.] 511
  • Глава 25
   • Часть пьрва. Притча-та на десеть-тѣ дѣвицы. Ст. 1-13
    • [с.] 512
    • [с.] 513
    • [с.] 514
    • [с.] 515
   • Часть втора. Притча-та на таланты-ты. Ст. 14-30
    • [с.] 516
    • [с.] 517
    • [с.] 518
    • [с.] 519
   • Часть третя. Описаніе на послѣдній-тъ сѫдъ. Ст. 31-46
    • [с.] 520
    • [с.] 521
    • [с.] 522
    • [с.] 523
  • Глава 26
   • [с.] 524
   • Часть пьрва. Наговаряніе-то на пьрвосвященницы-ты, и пр. Ст. 1-16
    • [с.] 525
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
   • Часть втора. Пасха-та и опрѣдѣленіе-то на Господнѭ-тѫ вечерѭ. Ст. 17-30
    • [с.] 529
    • [с.] 530
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
    • [с.] 534
   • Часть третя. Прѣдреченіе че всичкы-ти ученици щѣхѫ да ся съблазнятъ, и че Петръ щѣше да ся отрече отъ Господаря си. Ст. 31-35
    • [с.] 535
    • [с.] 536
    • [с.] 537
   • Часть четвьрта. Събытія въ градинѫ-тѫ на Геѳсиманіѭ. Ст. 36-56
    • [с.] 538
    • [с.] 539
    • [с.] 540
    • [с.] 541
    • [с.] 542
   • Часть пета. Іисусъ стоящъ прѣдъ пьрвосвяшенника. Ст. 57-68
    • [с.] 543
    • [с.] 544
    • [с.] 545
    • [с.] 546
   • Часть шеста. Петрово-то отричаніе. Ст. 69-75
    • [с.] 547
    • [с.] 548
    • [с.] 549
  • Глава 27
   • Часть пьрва. Сѫдъ-тъ Іисусовъ прѣдъ Пилата, и раскаяніе-то и самоубійство-то Іудино. Ст. 1-26
    • [с.] 550
    • [с.] 551
    • [с.] 552
    • [с.] 553
    • [с.] 554
    • [с.] 555
    • [с.] 556
   • Часть втора. Распятіе-то и погребеніе-то Іисусово, и туреніе-то на стражѫ при гробъ-тъ му. Ст. 27-56
    • [с.] 557
    • [с.] 558
    • [с.] 559
    • [с.] 560
    • [с.] 561
    • [с.] 562
    • [с.] 563
    • [с.] 564
    • [с.] 565
    • [с.] 566
  • Глава 28
   • Часть пьрва. Въскрьсеніе-то Іисусово. Ст. 1-10
    • [с.] 567
    • [с.] 568
    • [с.] 569
   • Часть втора. Обажданіе-то на стражари-ты, и раздаваніе чрѣзъ тѣхъ на лъжливо извѣстіе. Ст. 11-15
    • [с.] 570
   • Часть третя. Явленіе-то Іисусово на ученицы-ты си въ Галилеѭ, и повелѣніе-то му на тѣхъ. Ст. 16-20
    • [с.] 571
    • [с.] 572
    • [с.] 573
    • [с.] 574
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]