Abstract:
Художниците Никола Кожухаров, Димитър Гюдженов и Борис Митов по време на специализация в Париж.
 
Created:
1914
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600079
 
IsFormatOf:
№ 30457
 
Subject:
художник; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld