Citation link:
 • Практическа метода за изучваніе-то на френцкія-ть языкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. III]
  • Предаваніе
   • [с.] IV
  • Отдѣленіе пьрво
   • 1.
   • 2.
   • 3.
    • [с. 5]
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.
    • [с.] 6
   • 8.
   • 9.
   • 10.
    • [с.] 7
   • 11.
   • 12.
   • 13.
    • [с.] 8
   • 14.
   • 15.
   • 16.
    • [с.] 9
   • 17.
   • 18.
    • [с.] 10
   • 19.
   • 20.
    • [с.] 11
   • 21.
   • 22.
    • [с.] 12
   • 23.
   • 24.
   • 25.
    • [с.] 13
   • 26.
    • [с.] 14
   • 27.
   • 28.
    • [с.] 15
   • 29.
   • 30.
    • [с.] 16
   • 31.
   • 32.
    • [с.] 17
   • 33.
   • 34.
    • [с.] 18
   • 35.
   • 36.
    • [с.] 19
   • 37.
    • [с.] 20
   • 38.
   • 39.
    • [с.] 21
   • 40.
   • 41.
    • [с.] 22
   • 42.
   • 43.
    • [с.] 23
   • 44.
    • [с.] 24
   • 45.
   • 46.
    • [с.] 25
   • 47.
    • [с.] 26
   • 48.
   • 49.
    • [с.] 27
   • 50.
    • [с.] 28
   • 51.
   • 52.
    • [с.] 29
   • 53.
    • [с.] 30
   • 54.
   • 55.
    • [с.] 31
   • 56.
   • 57.
    • [с.] 32
   • 58.
    • [с.] 33
   • 59.
    • [с.] 34
   • 60.
   • 61.
    • [с.] 35
   • 62.
   • 63.
    • [с.] 36
   • 64.
   • 65.
    • [с.] 37
   • 66.
   • 67.
    • [с.] 38
   • 68.
   • 69.
    • [с.] 39
   • 70.
    • [с.] 40
   • 71.
   • 72.
    • [с.] 41
   • 73.
    • [с.] 42
   • 74.
   • 75.
    • [с.] 43
   • 76.
    • [с.] 44
   • 77.
   • 78.
    • [с.] 45
   • 79.
   • 80.
    • [с.] 46
   • 81.
    • [с.] 47
   • 82.
   • 83.
    • [с.] 48
   • 84.
    • [с.] 49
   • 85.
    • [с.] 50
   • 86.
   • 87.
    • [с.] 51
   • 88.
   • 89.
    • [с.] 52
   • 90.
   • 91.
    • [с.] 53
   • 92.
    • [с.] 54
   • 93.
    • [с.] 55
   • 94.
   • 95.
    • [с.] 56
   • 96.
    • [с.] 57
   • 97.
    • [с.] 58
   • 98.
   • 99.
    • [с.] 59
   • 100.
    • [с.] 60
   • 101.
   • 102.
    • [с.] 61
   • 103.
    • [с.] 62
   • 104.
   • 105.
    • [с.] 63
   • 106.
    • [с.] 64
   • 107.
    • [с.] 65
   • 108.
   • 109.
    • [с.] 66
   • 110.
   • 111.
    • [с.] 67
   • 112.
    • [с.] 68
   • 113.
   • 114.
    • [с.] 69
   • 115.
    • [с.] 70
   • 116.
   • 117.
    • [с.] 71
   • 118.
   • 119.
    • [с.] 72
   • 120.
    • [с.] 73
   • 121.
   • 122.
    • [с.] 74
   • 123.
    • [с.] 75
   • 124.
   • 125.
    • [с.] 76
   • 126.
    • [с.] 77
   • 127.
    • [с.] 78
   • 128.
   • 129.
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • 130.
   • 131.
    • [с.] 81
   • 132.
   • 133.
    • [с.] 82
   • 134.
    • [с.] 83
   • 135.
   • 136.
    • [с.] 84
   • 137.
   • 138.
    • [с.] 85
   • 139.
   • 140.
    • [с.] 86
   • 141.
   • 142.
    • [с.] 87
   • 143.
   • 144.
    • [с.] 88
   • 145.
   • 146.
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • 147.
   • 148.
    • [с.] 91
   • 149.
    • [с.] 92
   • 150.
   • 151.
    • [с.] 93
   • 152.
   • 153.
    • [с.] 94
   • 154.
   • 155.
    • [с.] 95
    • [с.] 96
  • Отдѣленіе второ
   • I. Числителни-тѣ рѣчи
    • [с. 97]
   • II. Спомагателній глаголъ Avoir, Имамъ
    • [с.] 98
   • III. Спомагателній глаголъ être, да е
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • IV. Три-тѣ правилни спряженія
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • [V]. Страдателно
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • VI. Възвратенъ, глаголъ
    • Прости времена
     • [с.] 105
    • Сложни времена
     • [с.] 106
    • [Уроци] [Потрѣбни-тѣ думи отъ тѣзи уроци, написани сѫ въ края-тъ на тѫзи книга]
     • 1.
     • 2.
      • [с.]107
     • 3.
     • 4.
      • [с.] 108
     • 5.
     • 6.
      • [с.] 109
     • 7.
      • [с.] 110
     • 8.
     • 9.
      • [с.] 111
     • 10.
      • [с.] 112
     • 11.
     • 12.
      • [с.] 113
     • 13.
     • 14.
      • [с.] 114
     • 15.
     • 16.
      • [с.] 115
     • 17.
     • 18.
      • [с.] 116
     • 19.
     • 20.
      • [с.] 117
   • VII. Неправилни глаголи
    • 21.
     • [с.] 118
    • 22.
    • 23.
     • [с.] 119
    • 24.
    • 25.
     • [с.] 120
    • 26.
    • 27.
     • [с.] 121
    • 28.
    • 29.
     • [с.] 122
    • 30.
    • 31.
     • [с.] 123
    • 32.
    • 33.
     • [с.] 124
    • 34.
     • [с.] 125
    • 35.
    • 36.
     • [с.] 126
    • 37.
    • 38
     • [с.] 127
    • 39.
     • [с.] 128
    • 40.
    • 41.
     • [с.] 129
    • 42.
    • 43.
     • [с.] 130
    • 44.
    • 45.
     • [с.] 131
    • 46.
    • 47.
     • [с.] 132
    • 48.
     • [с.] 133
    • 49.
    • 50.
     • [с.] 134
    • 51.
    • 52.
     • [с.] 135
    • 53.
    • 54.
     • [с.] 136
    • 55.
    • 56.
     • [с.] 137
    • 57.
    • 58.
     • [с.] 138
    • 59.
     • [с.] 139
    • 60.
    • 61.
     • [с.] 140
    • 62.
    • 63.
     • [с.] 141
    • 64.
    • 65.
     • [с.] 142
    • 66.
     • [с.] 143
    • 67.
    • 68. За неопредяленно-то наклоненіе
     • [с.] 144
    • 69.
  • [Приказки]
   • 70. Кученце-то
    • [с.] 145
   • 71. Добри-тѣ съсѣди
    • [с.] 146
   • 72. Счюпена-та подкова
    • [с.] 147
   • 73. Шипка-та
   • 74. Орѣхова-та чюрупка
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • 75. Агьнце-то
    • [с.] 150
   • 76. Продълженіе
    • [с.] 151
   • 77. Продълженіе
    • [с.] 152
   • 78. Продълженіе
    • [с.] 153
   • 79. Продълженіе
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • 80. Край
    • [с.] 156
   • 81. Хубавици-та и звѣратъ (животно-то)
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • 82. Продълженіе
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • 83. Продълженіе
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • 84. Продълженіе
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • 85. Продълженіе
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • 86. Продълженіе
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • 87. Продълженіе
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • 88. Продълженіе
    • [с.] 171
   • 89. Продълженіе
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
   • 90. Край - заключеніе
    • [с.] 175
   • 91. Три-тѣ жяланія
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
  • Словарь отъ уроцы-тѣ
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]