Current View
Citation link:
Title:
Аскери чифлиците в българското пространство : Софийската каза през ХVІ - началото на ХІХ век Автореферат / Паулина Тотева Андонова ; Науч. ръководител Светлана Иванова.
 
Creator:
Андонова, Паулина Тотева; Иванова, Светлана Любомирова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Coverage:
България - история - турско владичество. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андонова, Паулина Тотева
 
245:
Аскери чифлиците в българското пространство :| Софийската каза през ХVІ - началото на ХІХ век| Автореферат /| Паулина Тотева Андонова ; Науч. ръководител Светлана Иванова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 565 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
36 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
651:
България - история - турско владичество.
 
700:
Иванова, Светлана Любомирова| науч. ръководител