Current View
Citation link:
Title:
Познанието за лъжата, отразено в езика (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския език) : Автореферат / Радостина Божидарова Захариева ; Науч. ръководител Силвия Стоилова Ботева
 
Creator:
Захариева, Радостина Божидарова; Ботева, Силвия Стоилова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.11. Общо и сравнително езикознание (френски език, румънски език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Романистика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Езикознание, сравнително.; Фразеология.
 
*** *** ***
 
001:
001158485
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захариева, Радостина Божидарова
 
245:
Познанието за лъжата, отразено в езика (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския език) :| Автореферат /| Радостина Божидарова Захариева ; Науч. ръководител Силвия Стоилова Ботева
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.421 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
79 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.11. Общо и сравнително езикознание (френски език, румънски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Романистика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Езикознание, сравнително.| Фразеология.
 
700:
Ботева, Силвия Стоилова| науч. ръководител