Abstract:
Стефан Стефанов по време на посещение в Италия.
 
Created:
1929
 
Spatial:
Италия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13960182360034
 
IsFormatOf:
№ 37736
 
Subject:
едър собственик; депутат; министър; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople