Citation link:
Abstract:
Дойчин Гьошев Витков, заможен земеделец, доброволец в Сръбско-българската война.
 
Created:
1900-1910
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450102
 
Subject:
1910; селянин; доброволец; AthPlus