Abstract:
Бежанци след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание.
 
Created:
1903
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671811
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 771К, оп. 2, а.е. 513.
 
Subject:
бежанец; жертва; въстание; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups