Current View
Citation link:
Title:
Управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София : Автореферат / Емил Борисов Петров ; Науч. ръководител Мариана Асенова.
 
Creator:
Петров, Емил Борисов.; Асенова, Мариана Атанасова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: География на рекреацията и туризма СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. География на туризма 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Туризъм управление и организация София.; Транспорт управление и организация. София
 
*** *** ***
 
001:
001171219
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петров, Емил Борисов.
 
245:
Управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София :| Автореферат /| Емил Борисов Петров ; Науч. ръководител Мариана Асенова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 698.5 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
20 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: География на рекреацията и туризма| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. География на туризма| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Туризъм| управление и организация| София.| Транспорт| управление и организация.| София
 
700:
Асенова, Мариана Атанасова| науч. ръководител