Current View
Citation link:
Title:
Социални аспекти на регионалната ефективност в България в контекста на стратегията "Европа 2020" : Автореферат / Руслан Тимерфаязович Нургалиев ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
Creator:
Нургалиев, Руслан Тимерфаязович; Русев, Марин Рахнев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България и Европейския съюз. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.08.02 - Икон. и соц. география (Планиране и управление на териториални системи) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Регионално развитие България.; Социална география България.; Политическа география България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нургалиев, Руслан Тимерфаязович
 
245:
Социални аспекти на регионалната ефективност в България в контекста на стратегията "Европа 2020" :| Автореферат /| Руслан Тимерфаязович Нургалиев ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1.70 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
56 с. :| с к., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.08.02 - Икон. и соц. география (Планиране и управление на териториални системи)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Регионално развитие| България.| Социална география| България.| Политическа география| България.
 
651:
България и Европейския съюз.
 
700:
Русев, Марин Рахнев| науч. ръководител