Current View
Citation link:
Title:
Синтез и имобилизиране на някои оптично-активни комплекси : Автореферат / Йоана Цветанова Захариева ; Науч. ръководители Д. Тодоровски, М. Миланова.
 
Creator:
Захариева, Йоана Цветанова; Тодоровски, Димитър Стефанов науч. ръководител; Миланова, Мария Милинова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен доктор, Спец. 01.05.02. Неорганична химия СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Обща и неорганична химия 2011; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Неорганична химия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захариева, Йоана Цветанова
 
245:
Синтез и имобилизиране на някои оптично-активни комплекси :| Автореферат /| Йоана Цветанова Захариева ; Науч. ръководители Д. Тодоровски, М. Миланова.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
[91] с. :| с цв. ил. ;| 31 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен доктор, Спец. 01.05.02. Неорганична химия| СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Обща и неорганична химия| 2011
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Неорганична химия.
 
700:
Тодоровски, Димитър Стефанов| науч. ръководител| Миланова, Мария Милинова| науч. ръководител