Citation link:
 • Оттоманската конституция : Провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврій 1876)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Хатъ На Негово Императорско Величество Султана, за провъзгласяването на Оттоманската Конституция
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Конституция провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврій 1876)
   • За Оттоманската Империя
    • [с. 5]
   • За общенародното право на Оттоманнитѣ
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • За Министритѣ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • За Общественнитѣ служители
    • [с.] 13
   • За Главното Събрание
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • За Сената
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • За Камарата на Прѣдставителитѣ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • За Сѫдебната власть
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • За Високото Сѫдовище
    • [с.] 26
   • За финансиитѣ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • За Управлението на областитѣ
    • [с.] 30
   • Разни разпореждания
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с. 34]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]