Abstract:
Електрическата централа на воден синдикат ”Осъм”.
 
Spatial:
Ловеч, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450595
 
Subject:
1920; промишлена сграда; AthPlus