Abstract:
Олга Радева с внуците си: Мария и Олга Николови Гешови и Александър Владиславов Мирков.
 
Created:
около 1935
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450199
 
Subject:
свободно време; парк; AthPlus