Citation link:
Abstract:
Офицери от IV конен полк: майор Малчо Малчов, полковник Гаврил (не се чете) ген. Тодоров, ген. Тодор Марков, полковник Славейко Василев, поручик Ст. Т. Балабанов, майор Георги Кисов, майор Милко Мирков.
 
Created:
1917-1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450170
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus