Current View
Citation link:
Title:
Бюджетиране и контрол в публичния сектор (приложение на инструмента на балансираната карта с показатели в държавните университети) : Автореферат / Стойко Георгиев Митов ; Науч. ръководители Соня Георгиева, Теодор Седларски
 
Creator:
Митов, Стойко Георгиев; Георгиева, Соня Георгиева науч. ръководител; Седларски, Теодор Венков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по икономика" по научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление по отрасли (публичен сектор)" СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Икономика и управление по отрасли" 2018; Библиогр. под линия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бюджет управление и организация.; Висши учебни заведения финанси.
 
*** *** ***
 
001:
001158239
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митов, Стойко Георгиев
 
245:
Бюджетиране и контрол в публичния сектор (приложение на инструмента на балансираната карта с показатели в държавните университети) :| Автореферат /| Стойко Георгиев Митов ; Науч. ръководители Соня Георгиева, Теодор Седларски
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.064 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
49 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по икономика" по научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление по отрасли (публичен сектор)"| СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Икономика и управление по отрасли"| 2018
 
504:
Библиогр. под линия
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Бюджет| управление и организация.| Висши учебни заведения| финанси.
 
700:
Георгиева, Соня Георгиева| науч. ръководител| Седларски, Теодор Венков| науч. ръководител