Citation link:
 • Кратка антропологія или наука за чловѣка
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кратка антропологія или наука за чловѣка
   • Соматологія или наука за чловѣческо-то тѣло
    • І. Коравы чясти на тѣло-то
     • 1. Кости
      • [с. 1]
      • [с.] 2
      • [с.] 3
     • 2. Везеци-ти
     • 3. Мускулы или мышцы
      • [с.] 4
     • 4. Утроба та
      • а.) Срьдце
       • [с.] 5
      • б.) Бѣлый дробъ
       • [с.] 6
      • в.) Грѫклянъ
      • Въ коремъ-тъ
       • а.) Желудокъ-тъ
        • [с.] 7
       • б.) Чрьва та
        • [с.] 8
       • в.) Ястіето на истина въ желудокъ-тъ ся смила
      • г.) Бубрецы
       • [с.] 9
      • д.) Черный дробъ
      • е.) Слезънь-та
     • 5) Жилы
      • [с.] 10
     • 6.) Плюнка та
     • 7.) Живцы или Нервы
      • [с.] 11
      • [с.] 12
     • 8.) Изъ мозъкъ-тъ
      • [с.] 13
      • а.) Осязаніе
      • б.) Вкусъ
       • [с.] 14
      • в.) Обоняніе
      • г.) Слухъ
       • [с.] 15
      • д.) Зрѣніе
       • [с.] 16
       • [с.] 17
     • 9.) Говоръ и неговы органы
    • ІІ. Течны чясчи на тѣло-то
     • [с.] 18
     • Мокрота-та
     • Слъзы-ты
      • [с.] 19
     • Потъ
     • Плюнка
     • Саполе
      • [с.] 20
     • Сокъ на желудока
     • Жлъчка-та
     • Масть отъ уши-ты
     • Мозъкъ отъ кости-ты
     • Сало или дебѣлина
      • [с.] 21
     • 1. Кожа
     • 2. Влакна
      • [с.] 22
     • 3. Направѫ-тѫ на тѣло-то
      • [с.] 23
      • [с.] 24
   • Психологія или наука за душѭ-тѫ
    • [с. 25]
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]