Abstract:
Кръстьо Сарафов в ролята на Хеншел от драмата “Коларят Хеншел”.
 
Creator:
Стефанов
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491967
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1666; оп. 1; а.е. 15.
 
Subject:
театър; актьор; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld