Abstract:
Писатели от групата ”Златорог” на Димитровден в Плевен.
 
Created:
1925
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400064
 
IsFormatOf:
№ 781
 
Subject:
писател; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld