Current View
Title:
Керамичните комплекси от финала на халколита в Родопите и долината на р. Места : Автореферат / Надежда Георгиева Тодорова
 
Creator:
Тодорова, Надежда Георгиева
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология (Археология - Праистория) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология" 2017; Библиогр. с. 31-32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Керамика археологически находки Южна България.
 
*** *** ***
 
001:
001153313
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Надежда Георгиева
 
245:
Керамичните комплекси от финала на халколита в Родопите и долината на р. Места :| Автореферат /| Надежда Георгиева Тодорова
 
260:
София,| 2017.
 
300:
26 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 9.460 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология (Археология - Праистория)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 31-32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Керамика| археологически находки| Южна България.