Citation link:
Abstract:
Проф. Л. Попов с колеги на бал, организиран от Червения кръст.
 
Created:
21.01.1939
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450233
 
Subject:
лекар; тържество; AthPlus