Lorem ipsum
Citation link:
 • Жилищно-търговска сграда на Бохор Ешкенази
  • Фасада - поглед нагоре
  • Фрагмент от фасадата
  • Балкон
  • Вход
  • Прозорец с декоративна украса
  • Детайл от декоративната украса
  • Детайл от декоративна лента