Current View
Citation link:
Title:
Стимулиране на гражданското самосъзнание на учениците чрез приложение на синергетическия подход в обучението по философски дисциплини : Автореферат / Перуника Косева Кършакова-Каменова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
Creator:
Кършакова, Перуника Косева; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: "Теория на възпитанието и дидактика", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по филос. дисциплини СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия методика на преподаването за средни училища.; Обучение методи.; Гражданско образование ученици.
 
*** *** ***
 
001:
001154295
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кършакова, Перуника Косева
 
245:
Стимулиране на гражданското самосъзнание на учениците чрез приложение на синергетическия подход в обучението по философски дисциплини :| Автореферат /| Перуника Косева Кършакова-Каменова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 309.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
28 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: "Теория на възпитанието и дидактика", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по филос. дисциплини| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия| методика на преподаването| за средни училища.| Обучение| методи.| Гражданско образование| ученици.
 
700:
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| науч. ръководител