Current View
Citation link:
Title:
Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда : Автореферат / Петя Николаева Толева ; Науч. ръководител Александър Димчев.
 
Creator:
Толева, Петя Николаева; Димчев, Александър Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч.-образователна степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиография) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Библиотеки, обществени управление и организация България.; Информационни и комуникационни технологии приложение в библиотечното дело България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Толева, Петя Николаева
 
245:
Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда :| Автореферат /| Петя Николаева Толева ; Науч. ръководител Александър Димчев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 727 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
27 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч.-образователна степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Библиотеки, обществени| управление и организация| България.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в библиотечното дело| България.
 
700:
Димчев, Александър Георгиев| науч. ръководител