Citation link:
  • Принос към историческото изворознание на България и към историята на българската църква /От Д-р П. Ников.
    • Начална страница с дарствен надпис от автора