Current View
Citation link:
Title:
Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти : Автореферат / Иванка Георгиева Михайлова ; Науч. ръководител Цветан Давидков.; Managerial strategies for coping with organizational conflicts Ivanka Georgieva Mihaylova
 
Creator:
Михайлова, Иванка Георгиева; Mihajlova, Ivanka Georgieva; Давидков, Цветан Първанов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.7. Администрация и управл., науч. спец. "Социално управл." СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стоп. управл. 2018; Библиогр. л. 52-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Организационна култура.; Организационно поведение.; Управленски труд.; Конфликт.
 
*** *** ***
 
001:
001140858
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлова, Иванка Георгиева
 
245:
Управленски стратегии за справяне с организационни конфликти :| Автореферат /| Иванка Георгиева Михайлова ; Науч. ръководител Цветан Давидков.
 
246:
Managerial strategies for coping with organizational conflicts| Ivanka Georgieva Mihaylova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 636.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
55 л. :| с цв. диагр., табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.7. Администрация и управл., науч. спец. "Социално управл."| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стоп. управл.| 2018
 
504:
Библиогр. л. 52-55
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Организационна култура.| Организационно поведение.| Управленски труд.| Конфликт.
 
700:
Mihajlova, Ivanka Georgieva| Давидков, Цветан Първанов| науч. ръководител