Current View
Citation link:
Title:
Сугестологията в чуждоезиковото обучение - лингводидактически анализ : Автореферат. / Анна Христова Евстатиева ; Науч. ръководител Димитър Веселинов.
 
Creator:
Евстатиева, Анна Христова; Веселинов, Димитър науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Методика на обучението по фр. ез." СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Методика на чуждоезиковото обучение 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Сугестопедия.; Чужди езици методика на преподаването.; Френски език методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Евстатиева, Анна Христова
 
245:
Сугестологията в чуждоезиковото обучение - лингводидактически анализ :| Автореферат. /| Анна Христова Евстатиева ; Науч. ръководител Димитър Веселинов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,30 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
24 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Методика на обучението по фр. ез."| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Методика на чуждоезиковото обучение| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Сугестопедия.| Чужди езици| методика на преподаването.| Френски език| методика на преподаването.
 
700:
Веселинов, Димитър| науч. ръководител