Current View
Citation link:
Title:
Изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с метални йони : Автореферат / Калина Венелинова Каменова ; Науч. ръководител Юлияна Милкова Иванова-Тумбева.; Comparative study of the potential application of new chelating agents as antidotes for toxic metals poisoning Kalina Venelinova Kamenova
 
Creator:
Каменова, Калина Венелинова; Kamenova, Kalina Venelinova; Иванова, Юлияна Милкова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител е Юлияна Милкова Иванова-Тумбева; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.2 - Хим. науки (Аналитична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Аналитична химия.; Отравяния.; Токсини и антитоксини.
 
*** *** ***
 
001:
001144915
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каменова, Калина Венелинова
 
245:
Изследване на потенциалното приложение на нови хелатни агенти като антидоти при интоксикации с метални йони :| Автореферат /| Калина Венелинова Каменова ; Науч. ръководител Юлияна Милкова Иванова-Тумбева.
 
246:
Comparative study of the potential application of new chelating agents as antidotes for toxic metals poisoning| Kalina Venelinova Kamenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.540 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
46 с. :| с цв. табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител е Юлияна Милкова Иванова-Тумбева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.2 - Хим. науки (Аналитична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Аналитична химия.| Отравяния.| Токсини и антитоксини.
 
700:
Kamenova, Kalina Venelinova| Иванова, Юлияна Милкова| науч. ръководител