Current View
Citation link:
Title:
Климент Охридски: Поучителни слова : Жанрови и стилистични ракурси : Автореферат / Мария Красимирова Антонова-Вапцарова ; Науч. ръководител Вася Велинова.
 
Creator:
Антонова-Вапцарова, Мария Красимирова; Велинова, Вася Николова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология (Бълг. лит. Старобълг. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Кирилометодиевистика 2020; Библиогр. с. 36-37, 38-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Климент Охридски св. 840-916 творчество
 
*** *** ***
 
001:
001168310
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антонова-Вапцарова, Мария Красимирова
 
245:
Климент Охридски: Поучителни слова :| Жанрови и стилистични ракурси : Автореферат /| Мария Красимирова Антонова-Вапцарова ; Науч. ръководител Вася Велинова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 886.8 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
44 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология (Бълг. лит. Старобълг. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Кирилометодиевистика| 2020
 
504:
Библиогр. с. 36-37, 38-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
600:
Климент Охридски| св.| 840-916| творчество
 
700:
Велинова, Вася Николова| науч. ръководител