• Началото на Самуиловата държава : (Продължение [от кн. ІХ-Х, стр. 41-71]) : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 104-124.
  • [с.] 104
  • [с.] 105
  • [с.] 106
  • [с.] 107
  • [с.] 108
  • [с.] 109
  • [с.] 110
  • [с.] 111
  • [с.] 112
  • [с.] 113
  • [с.] 114
  • [с.] 115
  • [с.] 116
  • [с.] 117
  • [с.] 118
  • [с.] 119
  • [с.] 120
  • [с.] 121
  • [с.] 122
  • [с.] 123
  • [с.] 124