Current View
Citation link:
Title:
Проектиране и анализ на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане : Автореферат / Атанас Людмилов Генчев ; Науч. ръководител Росица Симеонова.
 
Creator:
Генчев, Атанас Людмилов; Симеонова, Росица науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Росица Симеонова Илиева; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление 3.4 Социални дейности СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2019; Библиогр. с. 95-96; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Социални работници.; Социална работа.
 
*** *** ***
 
001:
001154326
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Генчев, Атанас Людмилов
 
245:
Проектиране и анализ на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане :| Автореферат /| Атанас Людмилов Генчев ; Науч. ръководител Росица Симеонова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.080 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
98 с. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Росица Симеонова Илиева
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по проф. направление 3.4 Социални дейности| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 95-96
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Социални работници.| Социална работа.
 
700:
Симеонова, Росица| науч. ръководител