Current View
Citation link:
Title:
Роля на азотния оксид като регулатор и модулатор на ацетилхолистеразата и бутирилхолинестеразата в ЦНС при различни животни : Автореферат / Елица Тодорова Денчева ; Науч. ръководител Радой Й. Иванов.; <<The>> role of nitric oxide as a regulator and modulator of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in the CNS in different animals Elitza Todorova Dencheva
 
Creator:
Денчева, Елица Тодорова; Denceva, Elica Todorova; Иванов, Радой Иванов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.3. Биол. науки (науч. спец. Зоология - Зоология на безгръбначните животни) СУ "Св. Климимент Охридски", Биол. фак., Кат. Зоология и Антропология 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Животни цитология.; Нервна система гръбначни животни.; Токсини и антитоксини.
 
*** *** ***
 
001:
001137140
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Денчева, Елица Тодорова
 
245:
Роля на азотния оксид като регулатор и модулатор на ацетилхолистеразата и бутирилхолинестеразата в ЦНС при различни животни :| Автореферат /| Елица Тодорова Денчева ; Науч. ръководител Радой Й. Иванов.
 
246:
<<The>> role of nitric oxide as a regulator and modulator of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase in the CNS in different animals| Elitza Todorova Dencheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.700 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
41 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.3. Биол. науки (науч. спец. Зоология - Зоология на безгръбначните животни)| СУ "Св. Климимент Охридски", Биол. фак., Кат. Зоология и Антропология| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Животни| цитология.| Нервна система| гръбначни животни.| Токсини и антитоксини.
 
700:
Denceva, Elica Todorova| Иванов, Радой Иванов| науч. ръководител