Abstract:
Инж. Нено Драгиев/1897- неизв./. Завършил политехниката в гр. Брауншвайг, Германия. Участъков инженер в Кърджали, Казанлък и др. Инспектор в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството през 30-те години на ХХ век. От 1947 до 1950г. е началник отдел в министерството на строежите. Ръководи и участва в строителството на редица пътища и пътни съоръжения през 30-те години на ХХ век.
 
Created:
20-те години на ХХ век
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600048
 
IsFormatOf:
№ 26067
 
Subject:
държавен чиновник; път; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople