Current View
Title:
Социалистическите граждански обреди - между идеологията и традицията (по материали от семейната обредност) : Автореферат / Мария Валентинова Маринова ; Науч. ръководител Николай Папучиев.; Social civil rites – between ideology and tradition (based on matherials of family rituals) Maria Valentinova Marinova
 
Creator:
Маринова, Мария Валентинова; Marinova, Marija Valentinova; Папучиев, Николай Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по специалност Фолклористика - Културна антропология СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Българска литература 2018; Библиогр. с. 29-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Народни обичаи и обреди, български 1945-1989 г.
 
*** *** ***
 
001:
001141142
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Мария Валентинова
 
245:
Социалистическите граждански обреди - между идеологията и традицията (по материали от семейната обредност) :| Автореферат /| Мария Валентинова Маринова ; Науч. ръководител Николай Папучиев.
 
246:
Social civil rites – between ideology and tradition (based on matherials of family rituals)| Maria Valentinova Marinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 250.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
37 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по специалност Фолклористика - Културна антропология| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Българска литература| 2018
 
504:
Библиогр. с. 29-34
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Народни обичаи и обреди, български| 1945-1989 г.
 
700:
Marinova, Marija Valentinova| Папучиев, Николай Георгиев| науч. ръководител