Citation link:
  • Кормчая :Фрагментначалото на XVI в.[Ръкопис]
    • лист 1 - лице
    • лист 1 - гръб