Citation link:
  • Стоян Михайловски /Малчо Николов.
    • Начална страница с дарствен надпис от автора