Citation link:
Abstract:
София. Църквата Св. Петка.
 
Creator:
Акд. печатници ”Утро”-”Дневник”-”Заря”
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Пощенски картички
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053951170
 
IsFormatOf:
НСФ 236/85
 
Subject:
църква; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia