Current View
Citation link:
Title:
Англо-холандските отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702) : Автореферат / Албена Миланова ; Науч. ръководител Борислав Гаврилов.
 
Creator:
Миланова, Албена Пламенова; Гаврилов, Борислав Гаврилов науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Coverage:
Англия история 17-18 в.; Нидерландия история 17-18 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история" 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Международни отношения история. Англия Нидерландия
 
*** *** ***
 
001:
001149189
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миланова, Албена Пламенова
 
245:
Англо-холандските отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702) :| Автореферат /| Албена Миланова ; Науч. ръководител Борислав Гаврилов.
 
260:
София,| 2015.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 342.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Международни отношения| история.| Англия| Нидерландия
 
651:
Англия| история| 17-18 в.| Нидерландия| история| 17-18 в.
 
700:
Гаврилов, Борислав Гаврилов| науч. ръководител